W województwie pomorskim wg Urzędu Statystycznego w Gdańsku jest 26 uczelni wyższych, z czego w Gdyni mają obecnie swoją siedzibę:
– Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (uczelnia wojskowa, nadzorowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej),
– Uniwersytet Morski w Gdyni (poprzednio: Akademia Morska; publiczna, nadzorowana przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej),
– Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (niepubliczna),
– Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (niepubliczna),
– Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych (niepubliczna). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wniosek założyciela w 2017 roku wyraziło zgodę na likwidację Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni. Pozostawiono warunkową możliwość kontynuowania nauki.

WSB w Gdyni

Tutaj ma również swoją placówkę Wyższa Szkoła Bankowa. WSB w Gdyni funkcjonuje od 2008 roku. Jest Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Uczelnia (niepubliczna) w 2013 roku połączyła się z gdyńską Szkołą Wyższą Prawa i Dyplomacji.

W ofercie znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia, jak również studia podyplomowe czy szkolenia i kursy. Studenci mogą wybierać spośród kierunków: filologia, logistyka, pedagogika, zarządzanie, prawo w biznesie, psychologia w biznesie, turystyka i rekreacja.

Cztery uczelnie w Gdyni oferują w ostatnim czasie swoim studentom stypendia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Uniwersytet Morski, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej oraz Akademia Marynarki Wojennej.
Ta uczelnia może poszczycić się 10 nauczycielami akademickimi z tytułami profesorów. W  Wyższej Szkole Administracji i Biznesu jest ich również tylu, a na Uniwersytecie Morskim pracuje 24 profesorów.

W roku akademickim 2018/ 2019 w województwie pomorskim przyjęto na studia wyższe prawie 32 tys. kandydatów.

Uniwersytet Morski

Najwięcej kandydatów, jeśli chodzi o Gdynię, przyjęto na Uniwersytecie Morskim. Jest on 4. pod względem liczby chętnych do studiowania uczelnią w województwie pomorskim (prym wiodą tu kolejno: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny). Na UM studiowało w roku akademickim 2018/ 2019 4400 osób. Natomiast co ciekawe, bardzo duży wzrost w odniesieniu do poprzedniego roku akademickiego, bo o 24 proc., odnotowała w Gdyni Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej, co do liczby chętnych.

Ta uczelnia prowadziła w roku akademickim 2018/ 2019 nauczanie wyłącznie na poziomie licencjackim. Aktualna oferta WSKS i partnerstwo Kolegium Jagiellońskim – Toruńską Szkołą Wyższą w Toruniu opisane są na jej stronie internetowej. Równie dobry, zauważalny, wynik odniosła inna niepubliczna gdyńska uczelnia, to jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Prowadzi ona jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych Trójmiasta nauczanie na jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia odnosi sukcesy w kształceniu, które są odzwierciedlane w rankingach. Została po raz kolejny najlepszą uczelnią na Pomorzu w Rankingu Wydziałów Prawa “Dziennika Gazety Prawnej”. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego absolwenci WSAiB, którzy ukończyli kierunek Prawo, są w grupie najlepiej zarabiających początkujących prawników – 3. miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce. Popularnie określana jako “Kwiatkowski”, ma swój program, który przygotowuje studentów do egzaminów na aplikacje: sędziowską, adwokacką, prokuratorską, radcowską oraz notarialną. Unikalną specjalnością uczelni jest prawo morskie. Ponadto można tu zdobyć wykształcenie aż na siedmiu specjalnościach logistycznych.

Według danych liczbowych w ostatnim podsumowanym roku akademickim niestety dwie gdyńskie uczelnie odnotowały duże spadki, gdy mowa o liczbie kandydatów, ubiegających się o ich indeksy. I tak, Uniwersytet Morski – to spadek o 11 proc., a Akademia Marynarki Wojennej  – 10,4 proc.

Uniwersytet Morski oferuje kształcenie na czterech wydziałach: Elektrycznym, Mechanicznym, Nawigacyjnym lub Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa – dla studiów pierwszego i drugiego stopnia. Można pozyskać wiedzę i kwafikacje w takich specjalnościach, jak: elektroautomatyka okrętowa, elektronika morska, omputerowe systemy sterowania, systemy i sieci teleinformatyczne, aplikacje internetowe i mobilne, aplikacje internetu rzeczy; eksploatacja siłowni okrętowych i obiektów oceanotechnicznych (ESOiOO), inżynieria eksploatacji instalacji (IEI), technologia remontów urządzeń okrętowych i portowych (TRUOiP), inżynieria produkcji; innowacyjna gospodarka, towaroznawstwo.
UM jest największą i najstarszą polską uczelnią morską, jak też jedną z największych tego typu w Europie, która kształci od 1920 roku nieprzerwanie oficerów floty handlowej i kadrę menadżerską dla zaplecza lądowego gospodarki morskiej. Uczelnia jest armatorem fregaty Dar Młodzieży.

Akademia Marynarki Wojennej

Akademia Marynarki Wojennej kształci kandydatów cywilnych i wojskowych. Posiada cztery wydziały: Dowodzenie i Operacje Morskie, Mechaniczno Elektryczny, Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Dla cywilnej grupy, w ramach na przykład studiów pierwszego stopnia, oferowane są kierunki: nawigacja, hydrografia morska, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, automatyka i robotyka, bezpieczeństwo narodowe,
bezpieczeństwo wewnętrzne, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce, stosunki międzynarodowe, pedagogika, wojsko w Systemie Służb Publicznych, zarządzanie kapitałem ludzkim. Akademia oferuje ponadto jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Dla wojskowych dostępne jest kształcenie: nawigacji, informatyki, mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki, systemów informacyjnych w bezpieczeństwie. AMW sięga swą tradycją lat 20. XX wieku.

W całym województwie pomorskim kierunki, które miały największe zainteresowanie, obserwowane według liczby absolwentów rocznika 2017/ 2018, to: biznes, administracja i prawo – 22 proc. ogólnej liczby absolwentów (głównie to absolwenci kierunków: zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz administracja). Kolejną dużą grupę stanowili absolwenci z grupy: technika, przemysł, budownictwo – 18,2 proc. ogólnej liczby absolwentów (najwięcej absolwentów ukończyło kierunki: budownictwo oraz mechanika i budowa maszyn). Kolejne grupy: nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja – 13,2 proc. ogólnej liczby absolwentów (najwięcej absolwentów ukończyło kierunki: ekonomia, kryminologia, towaroznawstwo i innowacyjna gospodarka) oraz kształcenie – 10,1 proc. ogólnej liczby absolwentów (przeważali tu absolwenci kierunku pedagogika). Podczas gdy w skali kraju zainteresowanie z kolei wyborem kierunków studiów w roku 2018/ 2019 wyglądało następująco: biznes, administracja i prawo – studiowało na nich 22 proc. wszystkich studentów; technika, przemysł, budownictwo – odpowiednio 17,2 proc.; nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja oraz zdrowie i opieka społeczna – po 11,5 proc.

W roku akademickim 2018/ 2019 na Uniwersytecie Morskim w Gdynii najwięcej osób na studia pierwszego stopnia przyjęto na kierunki: innowacyjna gospodarka (212), mechanika i budowa maszyn (211) oraz nawigacja (197).

1041 osób przyjęto na 1. rok studiów w Akademii Marynarki Wojennej, 38 – do Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej, a 1200 na Uniwersytet Morski, zaś 1403 rozpoczęło edukację w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu.

Ofertę kształcenia, którą posiadają uczelnie w Gdyni, dopełniają studia trzeciego stopnia, szkoły i studia doktorskie. Wybór nauczania to również decyzje dotyczące systemu i trybu studiów, ich elastyczność jest zapewniona.